Giáo Dục Sức Khỏe Học Sinh (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Võ Kỳ, 228 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Dieu 2 Luật Giáo dục của Iiước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viột Nam 2005 đã chi rõ: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo COI1 người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoé. tham mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tướng độc lập (lân tộc và chú nghĩa xã hội: hình thành và hồi dường nhân cách phcíin chát và năng lực còng dân, đáp ứng veu cẩu xây dựng và báo vệ Tổ quốc". Đô thực hiện được mục tiêu trên, các nhà trường phổ thõng ngoài việc dạy cho học sinh các môn học về vãn hóa, đạo đức CÒI1 đòi hỏi các thầv cỏ giáo phải quan tâm đến công tác truyền thông giáo dục sức khoe cho học sinh, giúp cho c ác em cổ dược những kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết để thục hiện tốt các hành vi có lựi cho sức khoỏ thể chát, tinh thẩn và xã hội. nhằm loại trừ các thói quen, tập quán và hành vi có hại đã và đang làm ảnh hưởng đến quá trình học tập và rèn luyện sức khoẻ cùa học sinh.
  • Giáo Dục Sức Khỏe Học Sinh
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Nguyễn Võ Kỳ
  • 228 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1042913
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 18, 2021

Share This Page