Giáo Trình Access Và Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 2004) - Huỳnh Quyết Thắng, 197 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Tin Học' started by quanh.bv, Mar 22, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS
  1-Khái niệm và các tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
  2-Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
  3-Hệ thống menu chính của Access
  4-Cách tổ chức dữ liệu trong Access
  5-Công cụ Wizard và Builder
  6-Các ví dụ
  7-Câu hỏi ôn tập
  Chương 2 - TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
  1-Tạo bảng
  2-Thiết kế các kiểm soát dữ liệu trên bảng
  3-Quan hệ giữa các bảng
  4-Tạo truy vấn bằng ngôn ngữ QBE
  5-Tạo truy vấn bằng ngôn ngữ SQL
  6-Câu hỏi ôn tập
  Chương 3 - THIẾT KẾ BIỂU MẪU VÀ BÁO CÁO
  1-Giới thiệu biểu mẫu
  2-Thiết kế các điều khiển trên form
  3-Biểu mẫu liên quan đến nhiều bảng - biểu mẫu chính phụ
  4-Giới thiệu Report Wizard
  5-Thiết kế các thành phần của báo cáo
  6-Báo cáo chính - phụ
  7- Sắp xếp, phân nhóm trên báo cáo
  8-Câu hỏi ôn tập
  Chương 4 - LẬP TRÌNH TRÊN ACCESS
  1-Lập trình đơn giản bằng Macro - ứng dụng của Macro
  2-Giới thiệu ngôn ngữ VBA và phương pháp lập trình hướng sự kiện
  3-Các yếu tố cơ bản trong chương trình VBA
  4-Các cấu trúc lập trình
  5-Các thao tác trên tệp
  6-Câu hỏi ôn tập
  Chương 5 - SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG TRONG VBA
  1-Khái niệm đối tượng - Tập hợp đối tượng
  2-Các đối tượng của Access
  3-Đối tượng dữ liệu DAO
  4-Đối tượng dữ liệu ADO
  5-Câu hỏi ôn tập
  Chương 6 - SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS TRONG VISUAL BASIC
  1-Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic
  2-Tạo giao diện cho chương trình VB
  3-Đối tượng và cách biểu diễn đối tượng trong VB
  4-Lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng đối tượng dữ liệu DAO
  5-Lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng đối tượng dữ liệu ADO
  • Giáo Trình Access Và Ứng Dụng
  • NXB Giáo Dục 2004
  • Huỳnh Quyết Thắng
  • 197 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2697
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 3, 2018

Share This Page