Giáo Trình Bảo Mật Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Đặng Trường Sơn, 125 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý' started by nhandang123, Jun 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-23_21-7-6.png
  Bảo mật và an toàn thông tin là một lĩnh vực rộng bao gồm từ cơ chế, chính sách, công cụ, đến các thiết bị phần cứng, phần mềm hỗ trợ. Giáo trình tập trung nhấn mạnh đến một công cụ chính và quan trọng của bảo mật đó là mật mã. Nội dung xuyên suốt giáo trình là các kỹ thuật mật mã và ứng dụng của chúng trong bảo mật thông tin. Sau khi học xong môn Bảo mật thông tin, sinh viên sẽ có kiến thức để hiểu và vận dụng đƣợc những kỹ thuật, quy trình, phƣơng pháp an toàn thông tin; có kỹ năng trong việc tích hợp các công cụ bảo mật để giải quyết các bài toán ứng dụng CNTT&TT trong thực tiễn. Nội dung giáo trình gồm có 9 chƣơng, bao quát hầu hết các vấn đề cốt lõi của mật mã và bảo mật thông tin. Giáo trình không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết mà tập trung vào các thuật toán mật mã và ứng dụng của chúng trong bảo mật thông tin. Phần đầu mỗi chƣơng đều có tóm tắt nội dung chƣơng và cuối mỗi chƣơng là phần bài tập để sinh viên có thể tự kiểm tra kiến thức của mình và tìm hiểu thêm qua các link chứa tài liệu tham khảo.
  • Giáo Trình Bảo Mật Thông Tin
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Đặng Trường Sơn
  • 125 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/tin-631984.html
  https://drive.google.com/file/d/1pwFJvMVu2DNshqaeujy7WWyw_b6QMQUk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 14, 2022

Share This Page