Giáo Trình Biên Dịch Tiếng Đức Và Tiếng Việt (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Lê Hoài Ân, 117 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by admin, Jun 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-19_1-43-44.png
  Giáo trình ‘Biên dịch tiéng Đừc & tiếng Việt" đươc biên soạn dành cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ vả Văn hóa Đức, Trường Đại học Ngoại ngừ - Đại học Quốc gia Há Nội (ĐHNN - ĐHQGHN) có trình độ tiếng Đức ít nhất đat B2 theo Khung tham chiếu chung Chàu Âu hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cúa Việt Nam Giáo trình được thiết kế dành cho 45 giờ trên lởp và 90 giờ tự học, bao gồm 15 bài, phàn bó trong một học kỷ 15 tuần giáng dạy cho sinh vièn chỉnh quy ngành Ngôn ngử Đức ờ tất cả cảc đinh hướng nghè nghiệp vừa kết thúc 4 học kỳ học thực hành tiếng Đức và bắt đầu làm quen với hoạt động biên dịch Giáo trinh rèn luyẻn cho sinh viên những kỹ năng quan yẻu cho hoạt động biên dịch như kỹ năng tiếp nhận (kỹ nảng đọc hiểu, xử lý từ vựng cáu trúc, phản tích vàn bán. tóm lược vản bán, đảc biét lả kỷ nảng phân tích chức nảng vản bản) để có những động tác xử lý phù hợp trong giai đoạn tao vãn bán (giai đoạn sán sinh). Giáo trinh chú trong đén nhửng loại hĩnh văn bản thông dụng trong thực tiẻn dich thuảt như văn bản cỏ chức năng thông báo/ vân bản trọng tin (giấy mời, hưởng dẫn sử dụng, hợp đồng, vàn bản hành chinh, thông
  • Giáo Trình Biên Dịch Tiếng Đức Và Tiếng Việt
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2018
  • Lê Hoài Ân
  • 117 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/119155
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 19, 2021

Share This Page