Giáo Trình Bố Cục (NXB Đại Học Sư Phạm 2004) - Đàm Luyện, 170 Trang

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)' started by quanh.bv, Sep 24, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bố cục cùa một bức tranh là nghệ thuật kết hợp một cách thoả đáng nhất tất cả những đối tượng mà họạ sĩ đã lựa chọn nhờ sự giúp sức của óc sáng tạo. Sự kết hợp náy không bao giờ được tách rời nhau, vi đó là những tư tưởng cao siêu nhất, y định tài tinh nhất đế tạo nên những bố cục có giá trị. Cái đẹp của bô cục tranh trong các tác phẩm mĩ thuật phụ thuộc chủ yếu vào sư biến hoá, sự đối lập, sự tương phản và cách sắp xếp tất cả các bộ phận trên bình diện của bức tranh. Với tất cả cái đó, người hoạ sĩ phải sáng tạo nhằm giài quyết một cách thỏa đáng những yếu tố trong bố cục, mối bộ phận theo vế đậc trưng của nó.
  • Giáo Trình Bố Cục
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2004
  • Tác giả: Đàm Luyện
  • Số trang: 170
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/giao-trinh-bo-cuc-55543.html
   
  Last edited by a moderator: Feb 10, 2020
 2. none

  none New Member

Share This Page