Giáo Trình Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Phần 1 (NXB Hà Nội 2006) - Mai Quang Tâm, 110 Trang

Discussion in 'Giáo Trình Trung Học Chuyên Nghiệp' started by nhandang123, Aug 10, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Các luật về trẻ em. Điều lệ trường tiểu học. Bố cục cuốn sách gồm 5 bài chuyên đề : Bài 1 : Nhà nước CHXHCN Việt Nam -- Bài 2 : Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản Việt nam -- Bài 3 : Đường lối phát triển giáo dục, chiến lược phát triển giáo dục tiểu học của Việt Nam và Hà Nội đến năm 2010,...
  • Giáo Trình Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Phần 1
  • NXB Hà Nội 2006
  • Mai Quang Tâm
  • 110 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73456
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page