Giáo Trình Các Ngành Luật Cơ Bản Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Quyển 2 - Dương Thị Hưởng, 354 Tr

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-22_10-31-57.png
  Bộ giáo trình Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam (gồm 2 quyển) do tập thể cán bộ giảng dạy Khoa Nhà nước - Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn. Quyển 1 giới thiệu các luật: Hiến pháp; Luật hành chính và Luật tố tụng hành chính; Luật hình sự; Luật tố tụng hình sự (đã xuất bản năm 2003), và quyển 2 giới thiệu các luật: Luật dân sự; Luật kinh tế; Luật lao động; Luật đất đai.
  Giáo trình Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam quyển 2 được biên soạn dựa trên cơ sở những kết quả nghiên cứu mới về luật học cũng như các văn bản pháp luật mới được ban hành; đồng thời có tham khảo giáo trình của các cơ sở đào tạo chuyên ngành cử nhâm luật học trong cả nước. Cuốn sách tập trung trình bày một số vấn đề cơ bản và các quy định pháp luật mới có liên quan đến bốn ngành luật cơ bản trên và đã được áp dụng trong thực tế nghiên cứu và giảng dạy nhiều năm qua cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
  • Giáo Trình Các Ngành Luật Cơ Bản Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Quyển 2
  • NXB Chính Trị 2006
  • Dương Thị Hưởng
  • 354 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/131
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 22, 2021

Share This Page