Giáo Trình Các Tổ Chức Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Bùi Hồng Hạnh, 236 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Apr 5, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-5_2-40-43.png
  Môn học Các tổ chức quốc tế là một môn học cơ sở đã được giảng dạy nhiều năm cho sinh viên chuyên ngành Quốc tế học/Quan hệ quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Báo chí Tuyên truyền... Giáo trình Các tổ chức quốc tế này gồm 3 nội dung chính: (1) Cung cấp những kiến thức khái quát, cơ bản và hệ thống về cơ sở lý luận của các tổ chức quốc tế trong đó tập trung vào khái niệm, phân loại, các quan điểm lý thuyết và vai trò của các tổ chức quốc tế. (2) Khái quát sự hình thành các tổ chức quốc tế nhằm giúp người đọc có một cái nhìn đầy đủ và rõ nét về quá trinh phát triển của tổ chức quốc tế. (3) Trong số rất nhiều các tổ chức quốc tế, Giáo trình lựa chọn tập trung vào các tổ chức mà Việt Nam là thành viên hay có vai trò quan trọng với Việt Nam, trong đó đề cập đến hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức cùng đôi nét về hoạt động của tổ chức đó và mối quan hệ với Việt Nam. So với các tổ chức khác, Giáo trình dành dung lượng nhiều hơn cho Liên hợp quốc, vì đây là tổ chức quốc tế toàn cầu lớn nhất, quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất. Ngoài ra, trong các nội dung về lịch sử hình thành các tổ chức quốc tế, giáo trình cũng đưa ra các ví dụ về một số các tổ chức quốc tế khác để giúp người đọc có thêm các thông tin cơ bản về các tổ chức này.
  • Giáo Trình Các Tổ Chức Quốc Tế
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2018
  • Bùi Hồng Hạnh
  • 236 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8814
  https://drive.google.com/file/d/1jwOYIALkRDoXPMTyJIs1vQe774Ftahw5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 5, 2022

Share This Page