Giáo Trình CAD-CAM-CNC (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014) - Nhiều Tác Giả, 183 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-24_0-39-11.png
  Thiết kế và chế tạo có sự tham gia của máy vi tính (CAD/CAM ) thƣờng đƣợc trình bày gắn liền với nhau. Thật vậy, hai lĩnh vực ứng dụng tin học trong ngành cơ khí chế tạo này có nhiều điểm giống nhau bởi chúng đều dựa trên cùng các chi tiết cơ khí và sử dụng dữ liệu tin học chung: đó là các nguồn đồ thị hiển thị và dữ liệu quản lý. Thực tế, CAD và CAM tƣơng ứng với các hoạt động của hai quá trình hỗ trợ cho phép biến một ý tƣởng trừu tƣợng thành một vật thể thật. Hai quá trình này thể hiện rõ trong công việc nghiên cứu và triển khai chế tạo. Xuất phát từ nhu cầu cho trƣớc, việc nghiên cứu đảm nhận thiết kế một mô hình mẫu cho đến khi thể hiện trên bản vẽ biễu diễn chi tiết. Từ bản vẽ chi tiết, việc triển khai chế tạo đảm nhận lập ra quá trình chế tạo các chi tiết cùng các vấn đề liên quan đến dụng cụ và phƣơng pháp thực hiện. Hai lĩnh vực hoạt động lớn này trong ngành chế tạo máy đƣợc thực hiện liên tiếp nhau và đƣợc phân biệt bởi kết quả của nó.
  • Giáo Trình CAD-CAM-CNC
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014
  • Nhiều Tác Giả
  • 183 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/94419EF749A9E66
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 24, 2021

Share This Page