Giáo Trình Chính Sách Nông Nghiệp - Gs. Ts. Phạm Vân Đình, 101 Trang

Discussion in 'Nông Lâm Ngư' started by admin, Jul 21, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  ðể ñáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu môn Chính sách nông nghiệpcho sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Bộ môn Phát triển nông thôn Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội cho tái xuất bản cuốn giáo trình Chính sách nông nghiệp, có bổsung, cặp nhật kiến thức mới. Giáo trình do tập thể giáo viên môn học Chính sách nông nghiệp của Bộ môn Phát triển nông thôn biên soạn và ñược phân công soạn thảo như sau:
  GS.TS. Phạm Vân ðình chủ biên và soạn thảo các chương 2 và 4.
  TS. Dương Văn Hiểu soạn thảo các chương 1 và 5.
  ThS. Nguyễn Phượng Lê soạn thảo chương 3.
  Chính sách nông nghiệp là một môn học ñòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp và chuyên sâu về lý luận và thực tế, mặc dù ñã rất cố gắng nhưng việc biên soạn không tránh khỏi khiếm khuyết. Vì vậy, chúng tôi kính mong nhận ñược sự góp ý của ñộc giảvà ñồng nghiệp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page