Giáo Trình Chính Trị-Hệ Trung Cấp (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Nguyễn Đình Đức, 72 Trang

Discussion in 'Tổng Cục Dạy Nghề' started by mrluuthaiduy4, Jun 10, 2021.

 1. mrluuthaiduy4

  mrluuthaiduy4 New Member

  [​IMG]
  Tiếp tục đổi mới việc dạy và học môn Chính trị trong chương trình dạy nghề, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị của người lao động mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạt hóa đất nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng, biên soạn Giáo trình Chính trị trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề trên cơ sở Chương trình môn học Chính trị dùng trong các trường cao đẳng nghệ, trường trung cấp nghề được ban hành bèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
  • Giáo Trình Chính Trị
  • NXB Lao Động Xã Hội 2008
  • Nguyễn Đình Đức
  • 72 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.cdkttctn.edu.vn/View_MARC21.aspx?TaiLieuID=19399
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 10, 2021

Share This Page