Giáo Trình Chính Trị Học Nâng Cao (NXB Chính Trị 2016) - Lưu Văn An, 319 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2022-5-10_1-1-46.png
  Chính trị học với tư cách là một môn khoa học nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn chính trị đã được quan tâm nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới, nhất là ở các nước tư bản phát triển như Anh, Mỹ, Pháp,... Chính trị học còn được coi là triết học của chính trị, tập trung nghiên cứu lý thuyết chính trị, cung cấp những hiểu biết cơ bản, có hệ thống các nguyên lý, các quy luật của chính trị để từ đó ứng dụng vào hoạt động chính trị trong những điều kiện cụ thể.
  Ở Việt Nam, công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển ngành chính trị học. Bên cạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề đổi mới hệ thống chính trị đã và đang được đặt vào vị trí hết sức quan trọng. Đổi mới hệ thống chính trị không chỉ nhằm thực hiện dân chủ hóa đời sống chính trị đất nước, mà còn là điều kiện và nhân tố bảo đảm cho sự tiếp tục đối mới kinh tế có hiệu quả. Thực hiện dân chủ hóa và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay đòi hỏi chúng ta phải có những kiến thức chính trị cần thiết, những tri thức ở tầm khoa học,...
  • Giáo Trình Chính Trị Học Nâng Cao
  • NXB Chính Trị 2016
  • Lưu Văn An
  • 319 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3009
  https://drive.google.com/file/d/1UKWX_jmg33vGXuRb5i4mr3MFv8bRb1LS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page