Giáo Trình Chính Trị Với Quản Lý Xã Hội (NXB Chính Trị 2010) - Lưu Văn An, 360 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-22_10-25-43.png
  Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 8 chương: Chương 1: Nhập môn Chính trị với quản lý xã hội, trình bày một số khái niệm cơ bản; một số vấn đề lý luận về quản lý xã hội; mối quan hệ giữa chính trị với quản lý xã hội; đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của môn học này. Chương 2: Tư tưởng về chính trị với quản lý xã hội trong lịch sử. Trong chương này, các tác giả nghiên cứu tư tưởng về chính trị với quản lý xã hội ở phương Đông như: tư tưởng Nho gia, tư tưởng Đạo gia, tư tưởng Mặc gia và tư tưởng Pháp gia; tư tưởng về chính trị với quản lý xã hội ở phương Tây qua các thời kỳ cổ đại, trung đại và cận đại; quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của chính trị trong quản lý xã hội. Chương 3: Hệ thống chính trị với quản lý xã hội, trình bày vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với xã hội và công tác quản lý xã hội; vai trò, nhiệm vụ của nhà nước trong quản lý xã hội, đặc điểm, thiết chế nhà nước và định hướng quản lý xã hội của Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chương 4: Con người chính trị với quản lý xã hội, nghiên cứu khái niệm con người chính trị, con người chính trị tham gia quản lý xã hội với tư cách là chủ thể quản lý xã hội; con người chính trị với tư cách là đối tượng quản lý xã hội, đó là những công dân gương mẫu, có trách nhiệm xã hội, có ý thức thực hiện pháp luật; những yêu cầu đặt ra và định hướng phát huy vai trò con người chính trị trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay. Từ chương 5 đến chương 8, các tác giả đi vào nghiên cứu mối quan hệ giữa chính trị với quản lý các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội.
  • Giáo Trình Chính Trị Với Quản Lý Xã Hội
  • NXB Chính Trị 2010
  • Lưu Văn An
  • 360 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/822
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 22, 2021

Share This Page