Giáo Trình Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử (NXB Chính Trị 2004) - Trần Phúc Thăng, 179 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by quanh.bv, Oct 7, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách Giáo Trình Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử (Hệ Cao Cấp Lý Luận Chính Trị) được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho học viên và cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong các trường Đảng và các trường chính trị. Cuốn sách có nội dung bao gồm mười chương: Xã hội và tự nhiên; Bản chất của chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý luận hình thái kinh tế - xã hội; Mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc trong quá trình phát triển xã hội; Quan điểm triết học về nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; Cách mạng xã hội và vấn đề cách mạng xã hội trong thời đại ngày nay; Ý thức xã hội; Khoa học; Con người - cá nhân - xã hội; Tiến bộ xã hội.
  • Giáo Trình Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử
  • NXB Chính Trị 2004
  • Trần Phúc Thăng
  • 179 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=290
   
  Last edited by a moderator: Jan 28, 2021

Share This Page