Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2004) - Đỗ Nguyên Phương, 311 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Oct 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Được sự đồng ý của Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hoa Trung ương tại Công văn số 3327/TBTTVH ngày 16-2-2002, sau khi được cấp trên thẩm định bằng Công văn số 1019-CV/KGTW ngày 7-7-2003 và Công văn số 3273-CN/TTVHTW ngày 4-7-2003, Quyết định số 34/2003/QĐ ngày 31-7-2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp vối Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản cuốn sách Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học, cao đẳng). Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, chúng tôi quyết định sửa chữa, bổ sung để tái bản Giáo trình này, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của giảng viên các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các trường đại học, cao đẳng và của bạn đọc.
  Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba bộ phận hợp thành là triết học Mác - Lênin, kinh tế học chính trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học, trở thành một học thuyết khoa học và hoàn chỉnh, trở thành hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân hiện đại, soi đường cho cách mạng xã hội chủ nghĩa giải phóng nhân loại khỏi chế độ tư hữu, áp bức bất công và nghèo nàn lạc hậu. Giáo trình gồm mười hai chương đã trình bày khá chi tiết về Chủ nghĩa xã hội khoa học và các vấn đề liên quan.
  • Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
  • NXB Chính Trị 2004
  • Đỗ Nguyên Phương
  • 311 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=601
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 14, 2020

Share This Page