Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2004) - Đỗ Nguyên Phương, 525 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Jun 11, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ở nước ta hiện nay, các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đều trang bị cho người học nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở những góc độ và chức năng khác nhau, nhưng có liên quan và nhất quán với nhau. Song môn Chủ nghĩa xã hội khoa học là môn trực tiếp nhất trong việc trang bị một cách tổng hợp, toàn diện những nhận thức về chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trang bị lập trường, tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân cho cán bộ đảng viên và nhân dân lao động. Với ý nghĩa khái quát trên đây, Lênin đã coi chủ nghĩa xã hội khoa học, theo nghĩa rộng là chủ nghĩa Mác. Để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Tái bản có sữa chữa, bổ sung) do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn.
  Giáo trình gồm 16 chương được biên soạn công phu, trình bày theo lôgic hợp lý, các nội dung đảm bảo tính khoa học, hệ thống trên cơ sở đổi mới về cách tiếp cận và phân tích lý luận cũng như cố gắng cập nhật với thực tiễn của thời đại. Giáo trình này được coi là cái khung cơ bản và cơ sở khoa học để các cơ sở đào tạo, các trường biên soạn chương trình giảng dạy và học tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học cho phù hợp với đối tượng và thời gian học tập cụ thể.
  • Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
  • NXB Chính Trị 2004
  • Đỗ Nguyên Phương
  • 525 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/0A7120B1EF9015E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 28, 2021

Share This Page