Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2018) - Trần Ngọc Hiên, 560 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-19_14-36-2.png
  Ở nước ta hiện nay, các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đều trang bị cho người học nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở những góc độ và chức năng khác nhau, nhưng có liên quan và nhất quán với nhau. Song môn Chủ nghĩa xã hội khoa học là môn trực tiếp nhất trong việc trang bị một cách tổng hợp, toàn diện những nhận thức về chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trang bị lập trường, tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân cho cán bộ đảng viên và nhân dân lao động. Với ý nghĩa khái quát trên đây, Lênin đã coi chủ nghĩa xã hội khoa học, theo nghĩa rộng là chủ nghĩa Mác. Để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Tái bản có sữa chữa, bổ sung) do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn.
  • Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
  • NXB Chính Trị 2018
  • Trần Ngọc Hiên
  • 560 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ycQsuc4EFZ5kh-hX0F5gFcG3ue66t9ry
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 23, 2023

Share This Page