Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2013) - Nguyễn Ngọc Nga, 158 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by nhandang123, Jun 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-29_23-26-35.png
  Trong tình hình phát triển hiện nay, sự gia tăng nhanh chóng của thông tin trong khi đó các hình thức lƣu trữ cổ điển không còn đáp ứng đƣợc nữa nên việc tổ chức, sắp xếp, lƣu trữ, xử lý thông tin cần phải tìm đƣợc nơi lƣu trữ thật nhiều nhƣng việc tìm kiếm, xử lý phải nhanh chóng vì thế việc áp dụng công nghệ thông tin vào công việc quản lý là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Giáo trình cơ sở dữ liệu này đƣợc biên soạn theo chƣơng trình đào tạo chuyên ngành tin học ở bậc Đại học và Cao đẳng của Bộ Giáo Dục Đào Tạo và kinh nghiệm giảng dạy thực tế của các giảng viên. Giáo trình trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơ sở dữ liệu. Các bài học đƣợc trình bày ngắn gọn, có nhiều ví dụ thực tế minh hoạ. Cuối mỗi chƣơng đều có bài tập để sinh viên luyện tập.
  Giáo trình này có thể giúp các sinh viên trong việc học môn cơ sở dữ liệu ở bậc Cao đẳng, Đại học; trong các kỳ thi hết môn cũng nhƣ trong các kỳ thi liên thông. Chúng tôi mong rằng các sinh viên tự tìm hiểu mỗi vấn đề trƣớc khi lên lớp, để có nhiều cơ hội trao đổi hơn về các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu. Từ đó, sinh viên có thể thu thập nhiều kiến thức thực tiễn và đạt hiệu quả trong môn học. Trong giáo trình trình bày các vấn đề cơ bản của cơ sở dữ liệu cùng với các ví dụ minh họa thực tiễn và đƣợc chia thành các chƣơng sau:
  Chƣơng 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu
  Chƣơng 2: Đại số quan hệ
  Chƣơng 3: Ngôn ngữ SQL
  Chƣơng 4: Tối ƣu hóa câu hỏi
  Chƣơng 5: Lý thuyết về thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
  Chƣơng 6: Chuẩn hóa sơ đồ quan hệ
  • Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2013
  • Nguyễn Ngọc Nga
  • 158 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvienso.vlute.edu.vn/doc/giao-trinh-448774.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 29, 2021

Share This Page