Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường (NXB Giáo Dục 2009) - Tăng Văn Đoàn, 179 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Jul 18, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường
  NXB Giáo Dục 2009
  Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ
  179 Trang
  Trọng tâm của giáo trình là những vấn đề kỹ thuật môi trường như ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khi, ô nhiễm nước và bảo vệ môi trường nước, ô nhiễm đất và bảo vệ môi trường đất.
  Để đảm bảo tinh khoa học và sự cân đối giữa các chương, thuận tiện trong việc phân bố học trình, học phần theo tinh thần cải cách giáo dục, giáo trinh được chia làm 4 chương:
  Chương 1: Khái niệm cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi trường.
  Chương 2: Ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí.
  Chương 3: Ô nhiễm nước và bảo vệ nguồn nước.
  Chương 4: Ô nhiễm đất và các loại ô nhiễm khác

   

Share This Page