Giáo Trình Cơ Sở Quản Lý Tài Chính (NXB Giáo Dục 2010) - Nghiêm Sĩ Thương, 333 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by banbdd, Feb 5, 2015.

 1. banbdd

  banbdd New Member

  [​IMG]
  Giáo Trình Cơ Sở Quản Lý Tài Chính
  NXB Giáo Dục 2010
  Nghiêm Sĩ Thương
  333 Trang
  Chương 1: Mục tiêu và nhiệm vụ của quản lý tài chính
  Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền
  Chương 3: Nguồn vốn của doanh nghiệp và các công cụ huy động vốn
  Chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp
  Chương 5: Tỷ suất sinh lợi và rủi ro
  Chương 6: Chi phí của vốn
  Chương 7: Các phương pháp đánh giá đầu tư
  Chương 8: Ước tính dòng tiền dự án
  Chương 9: Quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro
  Chương 10: Đòn bẩy tác nghiệp và đòn bẩy tài trợ
  Chương 11: Chính sách vốn lưu động
  Chương 12: Nguồn tài trợ ngắn hạn
  Chương 13: Quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho
  Chương 14: Quản lý tiền mặt và chứng khoán dễ bán
  Chương 15: Hoạch định tài chính​

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Tài Chính
  Link miễn phí... nếu nhận được 10 Like từ thành viên !

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 23, 2015
  Lethanhha likes this.
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Giáo Trình Cơ Sở Quản Lý Tài Chính
   

Share This Page