Giáo Trình Công Nghệ Sản Xuất Rượu, Bia Và Nước Giải Khát (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014) - Lê Trí Ân

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-24_11-43-2.png
  Ngành công nghiệp thực phẩm bao gồm nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau nhƣ chế biến lƣơng thực; sản xuất bánh, kẹo; chế biến rau, quả; chế biến trà, cà phê, ca cao; sản xuất dầu béo; chế biến thịt, thủy sản; chế biến các sản phẩm từ sữa; sản xuất thức uống pha chế, thức uống lên men… Trong chƣơng trình đào tạo kỹ sƣ ngành Công nghệ Thực phẩm tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, các kiến thức công nghệ thuộc các lĩnh vực: sản xuất rƣợu, bia và nƣớc giải khát pha chế đƣợc gộp chung lại trong môn học “Công nghệ sản xuất rƣợu, bia và nƣớc giải khát”. Đây là một trong các môn học chuyên ngành của sinh viên đang theo học tại trƣờng. Mục tiêu của môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nguyên phụ liệu, quy trình sản xuất và chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng của các sản phẩm thuộc các lĩnh vực nói trên. Giáo trình này đƣợc biên soạn với mục đích làm tài liệu học tập cho sinh viên Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đặc biệt là các sinh viên theo học ngành Công nghệ thực phẩm tại trƣờng. Các đề mục trong giáo trình đƣợc bố cục theo đề cƣơng môn học “Công nghệ sản xuất rƣợu, bia và nƣớc giải khát” đã đƣợc Hội đồng khoa học của Khoa và Trƣờng phê duyệt.
  • Giáo Trình Công Nghệ Sản Xuất Rượu, Bia Và Nước Giải Khát
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014
  • Lê Trí Ân
  • 134 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/436D5568ABCE42E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 24, 2021

Share This Page