Giáo Trình Công Tác Xã Hội Với Người Cao Tuổi (NXB Giáo Dục 2017) - Bùi Thị Mai Đông, 336 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2023-4-18_11-33-31.png
  Công tác xã hội có thể hiểu là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng xã hội, đồng thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Công tác xã hội với người cao tuổi là một bộ phận quan trọng của công tác xã hội. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân viên xã hội trong lĩnh vực chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ người cao tuổi, “ giáo trình công tác xã hội với người cao tuổi” được biên soạn. Nội dung giáo trình được kết cấu thành năm chương:
  Chương 1: Khái quát chung về người cao tuổi và công tác xã hội với người cao tuổi
  Chương 2: Một số lý thuyết áp dụng trong công tác xã hội với người cao tuổi
  Chương 3: Luật pháp, chính sách và các mô hình, dịch vụ, chăm sóc, nuôi dưỡng
  Chương 4: Quản lý trường hợp với người cao tuổi
  Chương 5: Công tác xã hội nhóm với người cao tuổi

  • Giáo Trình Công Tác Xã Hội Với Người Cao Tuổi
  • Bùi Thị Mai Đông, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Văn Vệ
  • NXB Giáo Dục 2017
  • 336 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4854
  https://drive.google.com/file/d/1GFuEDzPs-P4iX6KNpSvbiAt7JJm0Z97c
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 18, 2023

Share This Page