Giáo Trình Đại Cương Khoa Học Quản Lí Và Quản Lí Giáo Dục - Trần Kiểm, 229 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-15_10-53-44.png
  Giáo trình này được biên soạn có sự kế thừa, tiếp thu và lựa chọn các tri thức trong các tài liệu của những tác giả trước đó và được sắp xếp lại ở một số đơn vị tri thức cho phù hợp khi giảng dạy, tránh sự trùng lặp vẻ tri thức giữa các phần và với các chuyên để quản lí chuyên sâu.
  Chương 1: Quản lí là một khoa học
  Chương 2: Khái quát về quản lí
  Chương 3: Đại cương về quản lí giáo dục
  Chương 4: Đổi mới quản lí giáo dục
  Chương 5: Nhà trường lãnh đạo và quản lí hoạt động giáo dục nhà trường
  • Giáo Trình Đại Cương Khoa Học Quản Lí Và Quản Lí Giáo Dục
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2015
  • Trần Kiểm
  • 229 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4563
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 15, 2021

Share This Page