Giáo Trình Đại Cương Về Những Khuynh Hướng Cơ Bản Trong Lịch Sử Mỹ Học (NXB Chính Trị 2011) - Đỗ Huy

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-20_23-58-33.png
  Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử mỹ học trước C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh, giúp các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, sinh viên, đặc biệt là học viên trong hệ thống trường Đảng vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo và quản lý văn học, nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ trong tình hình hiện nay.
  Cuốn sách gồm 7 chương: Chương I: Đại cương về lịch sử hình thành và phát triển của mỹ học; Chương II: Đại cương về khuynh hướng duy vật trong sự phát triển của lịch sử mỹ học phương Tây;Chương III: Đại cương về khuynh hướng duy tâm khách quan trong lịch sử mỹ học phương Tây từ Platôn đến Hêghen; Chương IV: Đại cương về mỹ học duy tâm chủ quan của Cantơ và một vài nét về mỹ học phương Tây sau Cantơ; Chương V: Đại cương về mỹ học duy vật biện chứng của C.Mác, Ph.Ăngghen; Chương VI: Đại cương về các tư tưởng mỹ học cơ bản của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh; Chương VII: Mỹ học Mácxit Việt Nam đương đại.
  • Giáo Trình Đại Cương Về Những Khuynh Hướng Cơ Bản Trong Lịch Sử Mỹ Học
  • NXB Chính Trị 2011
  • Đỗ Huy
  • 438 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1236
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 21, 2021

Share This Page