Giáo Trình Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học (NXB Đại Học Sư Phạm 2012) - Bùi Minh Toán, 194 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by nhandang123, May 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-6-18_0-11-29.png
  Giáo trình Dần ỉuận Ngôn ngữ học đươc biên soan để phuc vu cho viêc hoc tâp hoc phần tưđng ứng trong chiíơng trình đào tao giáo viên Ngữ văn Trung hoc phổ thông ở Khoa Ngữ văn của các Trường Đai hoc Sií pham Hoc phần này đươc bô" trí hoc ở năm đầu tiên của khoá hoc và tiến hành trong thời gian 30 tiết trên lổp (2 đơn VI hoc trình) Vổi thời gian hoc tâp như vây, nôi dung của giáo trình cH giới han ô những vấh đề có tính chất mỏ đầu, dẫn nhâp vào viêc tìm hiểu đôi tướng của môn hoc - ngôn ngữ nói chung Những vấn đề đai cương về từng bô phân của ngôn ngữ (ngữ âm, từ vtíng, ngữ nghĩa, ngữ pháp, phong cách, ngữ dung) sẽ đưdc đề câp đến ở đầu các hoc phần tương ứng, khi đi vào day hoc về tiếng Viêt
  Đây là môt giáo trình dẫn luân vào môn hoc, có nhiêm vu trình bày đai cương về ngôn ngữ của con người nói chung, nhưng khi biên soan, chúng tôi vẫn mong rauôn tao điều kiên để các ban sinh viên có thể vân dung kiến thức đai cương vào tiếng Viêt, đồng thồi chuẩn bi về kiến thức và kĩ năng để làm tốt viêc giảng day Ngữ văn (Viêt Nam) ỗ trường phổ thông sau này Vì thế trong giáo trình này, những nôi dung đai cương về ngôn ngữ thường đươc trình bày trong mối hên hê VỚI hai phương điên
  • Giáo Trình Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2012
  • Bùi Minh Toán
  • 194 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76209
  https://drive.google.com/file/d/1KEMcwUsBZIVdHma2Tixpx3nf7HctQsnA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 18, 2022

Share This Page