Giáo Trình Đảng Cầm Quyền Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền - Dương Xuân Ngọc, 304 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by quanh.bv, Sep 2, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-2_15-17-39.png
  Đảng cộng sản cầm quyền trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền là một lĩnh vực mới được khoa học chính trị Ở Việt Nam đề cập và nghiên cứu trong một vài thập niên đầu thế kỷ XXI khi yêu cầu đảng cộng sản cầm quyền một cách khoa học, dân chủ, theo pháp luật và vì hạnh phúc của nhân dân được đặt ra trực tiếp. Cầm quyền theo pháp luật là yêu cầu mới đối với đảng cộng sản cầm quyền ở những nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
  Gồm 4 chương: trình bày Lý luận chung về Đảng cầm quyền trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền; kinh nghiệm của một số đảng cầm quyền trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền trên thế giới; Đảng cộng sản cầm quyền trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.
  • Giáo Trình Đảng Cầm Quyền Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2020
  • Dương Xuân Ngọc
  • 304 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7851
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page