Giáo Trình Đảng Lãnh Đạo Hệ Thống Chính Trị (NXB Hà Nội 2015) - Nguyễn Thọ Ánh, 127 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, May 3, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-9-9_14-21-29.png
  Hệ thổng chinh trị là khái niệm của khoa học chính trị đương đại - là một trong những khái niệm phản ánh đặc trưng của những quan hệ quyền lực chính trị; cũng như các bộ phận, các nhân tố tham gia vào các quá trình, quy trình chính trị trong thể ché chính trị dân chủ hiện dại (dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ tư bàn chủ nghĩa). Liên quan đến vấn dề này có nhiều quan niệm khác nhau: - Hệ thống chính trị là tổng thể các tổ chức chỉnh trị của xã hội được chinh thức thừa nhận về mặt pháp lý nhằm thực hiện quyền lực chinh trị của xã hội đó. Hệ thống này bao gồm Nhà nước, các Chỉnh đảng, các Nghiệp đoàn và các tồ chức chính trị khác - trong đỏ Nhà nước là yểu tố cơ bàn, trung tám. - Hệ thống chỉnh trị là hệ thống các tổ chức mà thông qua đó giai cấp thống trị thực hiện quyền lực chính trị trong xã hội. - Hệ thống chỉnh trị là một cơ cấu, tồ chức bao gằm đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chỉnh trị - xã hội tồn tại và hoạt động trong khuôn kho pháp luật hiện hành (hệ thống pháp luật đỏ được chế định theo tư tưởng và lợi ích giai cấp cầm quyền) nhằm duy trì, bảo vệ, và phát triên xã hội đó...
  • Giáo Trình Đảng Lãnh Đạo Hệ Thống Chính Trị
  • NXB Hà Nội 2015
  • Nguyễn Thọ Ánh
  • 127 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7068
  https://drive.google.com/file/d/1iIKP_sDkzVTSyUwMWRTGxvhgtJmv5afX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 9, 2023

Share This Page