Giáo Trình Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Phần 1 (NXB Giáo Dục 2011) - Dương Quỳnh Phương, 203 Trang

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)' started by quanh.bv, Jan 31, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Địa lý tại Khoa Địa lý của các Trường ĐHSP. Với mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Địa lý tổ quốc, môn học này được biên sọan theo các nội dung chính : Vị trí địa lý, lãnh thồ; Đặc điểm tổng quát nền kinh tế Việt Nam; Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và vấn đề sứ dụng tài nguyên theo hướng phát triển bền vùng; Các vấn đề địa lý dân cư, xã hội (dân số, lao động, và việc làm; dân tộc các vấn đề dân tộc và vùng văn hoá; sự phân bố dân cư, chất lượng cuộc sống); Cơ cấu nền kinh tế, đặc điếm phát triển và tồ chức lãnh thổ các ngành và các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam : nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ (nguồn lực phát triển, thực trạng và định hướng phát triền, CO' cấu lãnh thổ ngành và lĩnh vực kinh tế)
  • Giáo Trình Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Phần 1
  • NXB Giáo Dục 2011
  • Dương Quỳnh Phương
  • 203 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ly-kinh-te-xa-hoi-viet-nam-phan-1-187335.html
   

Share This Page