Giáo Trình Định Giá Tài Sản (NXB Hà Nội 2017) - Lê Thị Kim Nhung, 200 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by nhandang123, Jun 6, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-9-23_21-52-1.png
  Trong nền kinh tế thị trường, giá trị của tài sản là một trong những căn cứ cốt yếu của mọi hoạt động kinh tế. Việc xác định giá trị tài sản hay định giá tài sản luôn là nhu cầu cần thiết và quan trọng đối với mọi chủ thể để có thể đưa ra các quyết định của mình. Mặc dù, hoạt động định giá được xem là có tính nghệ thuật song luôn gắn những cơ sở và nguyên lý khoa học đã được thừa nhận rộng rãi. Nếu hoạt động định giá tài sản được tiến hành một cách khoa học và hợp lý thì sẽ giúp cho các tổ chức và cá nhân có thể đưa ra các quyết định đầu tư, mua bán, xử lý tài sản,… phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của mình. Ngược lại, nếu việc định giá tài sản không hợp lý, sẽ cung cấp những thông tin thiếu chính xác cho việc ra các quyết định của các tổ chức và cá nhân, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các mục tiêu của họ. Do đó, việc nghiên cứu các nguyên lý căn bản về định giá tài sản đã và đang trở thành nhu cầu cần thiết và không có giới hạn đối với các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị doanh nghiệp và đối với mọi chủ thể quan tâm.
  Học phần Định giá tài sản là một học phần có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo Cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng, là học phần thuộc khối kiến thức ngành; đồng thời cũng là học phần bổ trợ cho kiến thức ngành và chuyên ngành của các chuyên ngành đào tạo khác của Trường đại học Thương Mại như chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kinh tế, … Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường theo các thông lệ và tiêu chuẩn định giá trong nước và quốc tế; trang bị cho người học phương pháp và kỹ năng cần thiết để có thể triển khai và thực hiện toàn bộ quá trình nghiệp vụ định giá tài sản, có thể xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác định giá tài sản. Với mục tiêu như vậy, giáo trình được thiết kế gồm 5 chương, gồm:
  Chương 1: Tổng quan về định giá tài sản
  Chương 2: Định giá bất động sản
  Chương 3: Định giá máy móc thiết bị
  Chương 4: Định giá tài sản vô hình
  Chương 5: Định giá giá doanh nghiệp
  • Giáo Trình Định Giá Tài Sản
  • NXB Hà Nội 2017
  • Lê Thị Kim Nhung, Vũ Xuân Dũng
  • 200 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-detailbib-id-41715.html
  https://drive.google.com/file/d/1EUYd0bVTbtw6UEODoYSv_SuD0wnO9bBP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 24, 2022

Share This Page