Giáo Trình Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật (NXB Giao Thông Vận Tải 2019) - Phan Thị Thái, 133 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by quanh.bv, Dec 31, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-11_22-56-0.png
  Trong các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về cải tiến quản lý kinh tế ở các đơn vị kinh tế cơ sở đều chỉ ra sự cần thiết của việc củng cố và nâng cao chất lượng công tác định mức kinh tế kỹ thuật. Các chỉ tiêu mức không những là một thước đo chính xác nhất để theo dõi, kiểm tra việc sử dụng các nguồn vật chất và lao động trong sản xuất nhằm quản lý chi phí đầu vào đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn là một công cụ đòn bẩy có hiệu lực để hợp lý hoá quá trình sản xuất, để giải quyết mối quan hệ giữa năng suất lao động và tiền lương, tiền thưởng, giải quyết việc phân phối lợi ích của tập thể cũng như của xã hội một cách công bằng. Bởi vì, mức kinh tế kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để quản trị sản xuất, quản trị nhân lực, quản trị vật tư, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, hạch toán kế toán...trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với vai trò đó, môn học "Định mức kinh tế kỹ thuật" được đưa vào giảng dạy trong chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh là cần thiết.
  • Giáo Trình Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật
  • NXB Giao Thông Vận Tải 2019
  • Phan Thị Thái, Nguyễn Thanh Thủy
  • 133 Trang
  • PDF-TRUE
  Link download
  http://lic.humg.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=25908
  https://drive.google.com/file/d/1245c8l9V3012pbtcsxsLnecqwvnDaKx0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 6, 2022

Share This Page