Giáo Trình Duy Tri Điều Kiện Sản Xuất (NXB Hà Nội 2008) - Lê Thanh Mai, 42 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Vụ' started by nhandang123, Aug 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Duy trì điểu kiện sản xuất là một module quan trọng trong Chương trình đào tạo nghé Sản xuất bia trình dộ cao. Nó cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản vẻ việc mô tả toàn bộ quá trình sản suất, kiểm tra diều kiện vân hành của thiết bị, chất lượng sản phẩm, các điều kiện an toàn cho cồng nhàn làm việc, cách xác dịnh các sự cò và giải quvết các sự cố trong sản xuất. Phần thực tập giúp học viẽn có những kỹ năng thực tế và làm chù các khâu công nghệ trong sản xuất.
  • Giáo Trình Duy Tri Điều Kiện Sản Xuất
  • NXB Hà Nội 2008
  • Lê Thanh Mai
  • 42 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=1660
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 29, 2019

Share This Page