Giáo Trình Giáo Dục Học Mầm Non (NXB Giáo Dục 2008) - Đinh Văn Vang, 285 Trang

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)' started by csevenan, Aug 25, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Chương 1: Những vấn đề lí luận chung của giáo dục học mầm non
  Chương 2: Nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non
  Chương 3: Những hình thức tổ chức đời sống và hoạt động cho trẻ em ở trường mầm non
  Chương 4: Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non
  Chương 5: Chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông
  Chương 1: Những vấn đề lí luận chung của giáo dục học mầm non
  • Giáo Trình Giáo Dục Học Mầm Non
  • NXB Giáo Dục 2008
  • Đinh Văn Vang
  • 285 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.sptwnt.edu.vn/Ebookview.aspx?id=2020031000401
   
  Last edited by a moderator: Aug 25, 2020

Share This Page