Giáo Trình Giáo Dục Học Nghề Nghiệp (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014) - Nhiều Tác Giả, 167 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-24_10-58-25.png
  Nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh, hiện đại. Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo nhân lực giữ vai trò quan trọng. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: „„Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát triển nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững‟‟. Công tác dạy nghề là lĩnh vực đang được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặt vào vị trí ưu tiên trong các chính sách phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về lao động kỹ thuật. Trong thời gian qua, mặc dù công tác dạy nghề đã được quan tâm, các trường dạy nghề đã được phân bố đều trên cả nước nhưng đội ngũ giáo viên dạy nghề chưa đáp ứng về số lượng và chất lượng.
  Để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật là giải pháp quan trọng. Đáp ứng yêu cầu đó, giáo trình „„Giáo dục học nghề nghiệp‟‟ được biên soạn làm cơ sở cho sự đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học các môn học nghiệp vụ sư phạm trong các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, đóng góp quan trọng vào sự hình thành, phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật. Giáo trình „„Giáo dục học nghề nghiệp‟‟ được kết cầu thành 4 chương:
  Chương 1. Những vấn đề chung về giáo dục học nghề nghiệp
  Chương 2. Lý luận giáo dục ở trường dạy nghề
  Chương 3. Lý luận dạy học ở trường dạy nghề
  Chương 4. Tổ chức và quản lý quá trình dạy học nghề
  • Giáo Trình Giáo Dục Học Nghề Nghiệp
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014
  • Nhiều Tác Giả
  • 167 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/48BF649D845C2C2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 24, 2021

Share This Page