Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Minh Việt, 106 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, May 17, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-8_10-22-2.png
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc được phát huy cao độ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đ ế quốc M ỹ. Ngày na\, truyền thống đó được phát huy lên m ột tầm cao mới, được th ể hiện rất cụ thể trong hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ T ổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ T ổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giáo dục toàn dân, trong đó giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Nhằm giáo dục và quán triệt sáu sắc đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng, đ ể giúp cho sinh viên có tài liệu nghiên cứu, học tập tốt quan điểm của Đảng về công tác quốc phòng, Khoa Chính trị - Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Đại học Quốc gia Hà N ội biên soạn cuốn giáo trình Giáo dục quốc phòng - Tập hai: "Một s ố nội dung cơ bản về công tác quốc phòng". Cuốn sách bao gồm 6 chủ đề, đây là những nội dung cơ bản, trang bị cho sinh viên những quan điểm của Đảng về kết hợp xây dựng kinh tế với củng c ố quốc phòng; Công tác quốc phòng ở các Bộ, ngàtnh, địa phương; Xây dựng lực lượng d ự bị động viên và động viên công nghiệp; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; Xúy diừig tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ TỔ quốc Việt N am x ã hội chủ nghĩa; Tác động của các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong quân sự.
  • Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Hoàng Minh Việt, Nguyễn Văn Oánh
  • 106 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54309
  https://drive.google.com/file/d/1pF6GleSOOkUDoe3BE6wLE4JWB9WX5Rx8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 8, 2023

Share This Page