Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Lê Ngọc Cường, 117 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by quanh.bv, Jun 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhằm thực hiện thảng lợi sự nghiệp Jxây (lựng và báo vệ T ố quốc Việt Nam Xã hội chù nghĩa, Đán,1» và Nhà nước la dặc biệt quan râm đểu còng tác Giáo dục quốc pliòng toàn dân /rong đó có Giáo dục quốc phòng cho liọc sinh, sinh viên. Giáo dục quác phòng là m ột bộ phận của nền giáo dục quốc dán, một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện th ế hệ trẻ trong các nhà trường, góp phần giáo dục, dào tạo nguồn lực con người có tri thức, lìhân cách và phẩm chất chính trị, đạo đức tất thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây (lựng tlìànlì công chít nghĩa xã hội và báo vệ vững chắc T ổ quốc Việt Nam Xã hội chú nghĩa. Do vị tri và tầm quan trọng của môn học Giáo dục quốc phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2001, Bộ Chínlì trị đã có chí thị sổ Ổ2/CTỈTW vế 'Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trong rình hình mới", ngày 01 tháng 05 năm 2001, Chính Phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị định s ổ I5/200I/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng, ngày 09/05/2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo bơn hành quyết định s ố 12/20001 QĐ-BGD&ĐT về việc thống nhất chương trình môn học Giáo dục quốc phỏng trong các trường Đọi liọc, Cao đẳng...
  • Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng Tập 1
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Lê Ngọc Cường
  • 117 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53532
  https://drive.google.com/file/d/1BsjpmUKCjoX4eqrkbGGY24AmOqOsJFZV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page