Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng Tập 1 (NXB Giáo Dục 2008) - Đồng Xuân Quách, 224 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành An Ninh' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-21_11-38-9.png
  Nội dung tập 1 của giáo trình gồm 12 bài trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về giáo dục quốc phòng như: những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; chiến tranh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình"; nghệ thuật quân sự Việt Nam; công tác quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ,...
  • Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng Tập 1
  • NXB Giáo Dục 2008
  • Đồng Xuân Quách
  • 224 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/869
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 21, 2021

Share This Page