Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng Tập 3 (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Minh Việt, 300 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành An Ninh' started by quanh.bv, Jun 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên là một tron ự những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục ttìùn diện. Quơ đó tạo điểu kiện cho th ế hệ tre tu dưỡng phẩm chất đạo dức và rèn luyện nâng lực thực t ế đê sẵn sàng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dipig và bào vệ T ổ quốc V iệt Nơm x ã hội chủ nghĩa. Quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công túc giáo dục quốc phòng nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục đào tạo. Trung tàm Giáo dục quốc phòng nghiên cứu chỉnh lý biên soạn bộ sách giáo trình giáo dục quốc phòng học phần ///: "Kỹ chiến thuật bộ binh" đ ể sinh viên có tài liệu nghiên cứu tham khảo phục vụ cho việc học tập m ôn học giáo dục quốc phòng tốt hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.
  • Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng Tập 3
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Hoàng Minh Việt
  • 300 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53536
  https://drive.google.com/file/d/1CDc2EIm5eCYdzDDz4Uu2xjniJKhrbe3H
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page