Giáo Trình Hán Văn Lý-Trần (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phạm Văn Khoái, 307 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by quanh.bv, Jun 7, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-7_14-1-20.png
  H án văn Lý - Trần là m ột giai đoạn quan trọng trong thự: tê sử dụng Hán văn ỏ V iệt Nam 10 th ế kỷ thời tự chủ. Giá) trình Hán văn Lý-T rần được bố trí 5 đơn vị học trình (75 tiết) cho sinh viên chuyên ngành Hán Nôm. G i á o t r ì n h H á ỉ v ă n L ý - ĨYần nhằm : 1, Giới th iệu m ột cách m ột cách hệ thông vê các văn bản H án ván giai đoạn này từ góc độ ngôn ngữ. 2 Tiếp tục cung cấp th êm chữ nghĩa cho sinh viên, tạo k ỹ n ăn g giải mă văn bản Hán Việt. 3 Hước đầu làm cho sinh viên có cái nhìn chung về thực tê sử dụng chữ H án vói tư cách là ngôn ngữ viêt, ngôn ngữ mở m ang văn hoá V iệt N am ỏ giai đoạn này. Trên cơ sỏ các đặc trưng, chức năng và cấu trúc của Hán v â n Lý - Trần, chúng tôi tiến hành phân nhóm các văn bản như : nhóm văn bản có tính ch ất hành chính; nhóm văn bản ngữ lục Phật giáo, nhóm văn bản thơ. phú. ký... mà không the( cách phân loại có tín h chất lịch đại hay tác giả riêng biệt
  • Giáo Trình Hán Văn Lý-Trần
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2006
  • Phạm Văn Khoái
  • 307 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/120653
  https://drive.google.com/file/d/1Q30L5rQLpOAbnFNKoA3ESQlLJasa5fJ6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 22, 2022

Share This Page