Giáo Trình Hệ Điều Hành (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2013) - Nguyễn Duy Phúc, 115 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by nhandang123, Jun 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-29_23-20-3.png
  Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ thông tin - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tiến hành biên soạn các giáo trình, bài giảng chính trong chƣơng trình học. Giáo trình môn Hệ điều hành đƣợc biên soạn dựa trên quyển "Operating System Concepts" của các tác giả Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, và Greg Gagne do nhà xuất bản Wiley phát hành. Giáo trình này cũng đƣợc biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm môn Hệ điều hành của các giáo viên trong khoa chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng đã tham khảo rất nhiều tài liệu của các trƣờng đại học trong và ngoài nƣớc. Cấu trúc tài liệu này đƣợc biên soạn dựa theo đề cƣơng chi tiết môn học Hệ điều hành của Khoa Công nghệ thông tin Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long dùng cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. Nội dung gồm 7 chƣơng
   Chƣơng 1: Tổng quan về hệ điều hành
   Chƣơng 2: Cấu trúc hệ điều hành
   Chƣơng 3: Quản lý tiến trình
   Chƣơng 4: Liên lạc giữa các tiến trình
   Chƣơng 5: Quản lý bộ nhớ
   Chƣơng 6: Hệ thống quản lý tập tin
   Chƣơng 7: Hệ thống quản lý nhập xuất
  • Giáo Trình Hệ Điều Hành
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2013
  • Nguyễn Duy Phúc
  • 115 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvienso.vlute.edu.vn/doc/giao-trinh-448775.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 29, 2021

Share This Page