Giáo Trình Hệ Quản Trị MS Access (NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020) - Nguyễn Gia Khoa, 135 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Giáo trình Hệ quản trị MS Access này được biên soạn căn cú theo chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học úng dụng bậc trung câp. Giáo trinh này tri nil bày nhùng vân đê cơ bản của Hệ quàn trị Microsoft Access. Tài liệu gôm có 7 chương, mồi chương được trình bày ngăn gọn kèm các ví dụ minh họa giúp cho người đọc dê hièu. Trong quá trinh giáng dạy và biên soạn giáo trinh này. tôi đà nhận được sự động viên, tạo điêu kiện cùa các thây cò Ban Giám Hiệu nhà trường, lãnh đạo khoa Còng nghệ thõng tin. Bèn cạnh đó. việc đóng góp ý kiên cùa đòng nghiệp dà giúp tỏi hoàn thành cơ bản phân nội dung cùa gicáo trinh. Tỏi xin chân thành cảm Ơ11. Tòi hy vọng răng giáo trinh này phân nào giúp cho việc dạy và học mòn Hệ quản trị MS Access được tôt hơn.
  • Giáo Trình Hệ Quản Trị MS Access
  • NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020
  • Nguyễn Gia Khoa
  • 135 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/D84EBC518EBA452
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 23, 2021

Share This Page