Giáo Trình Hệ Thống Chính Trị Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2020) - Đinh Xuân Lý, 237 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2022-1-22_16-40-59.png
  Hệ thống chính trị là một phạm trù trung tâm của khoa học chính trị hiện đại, là một bộ phận thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội. Trong hệ thống đó, nhà nước, đảng chính trị và các tổ chức chính trị xã hội là những thành tố cơ bản, có quan hệ với nhau về mục đích, chức năng, nhiệm vụ trong việc hoạch định và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
  Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, có thể thấy thời nào, triều đại nào, chế độ nào cũng có những sáng tạo, phát minh nhằm canh tân đất nước, nâng cao nội lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và xây dựng đất nước. Cuốn sách Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn tập trung trình bày các khía cạnh cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ thời lập quốc cho đến nửa đầu năm 2018. Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
  Phần 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu hệ thống chính trị Việt Nam
  Phần 2: Khái lược các thiết chế chính trị Việt Nam từ thời dựng nước đến năm 1884
  Phần 3: Hệ thống chính trị Việt Nam (1945-2018)
  • Giáo Trình Hệ Thống Chính Trị Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2020
  • Đinh Xuân Lý
  • 237 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8604
  https://drive.google.com/file/d/1OgYQDRZ5LlvTbazG_0WgjWFR1u0eq3ST
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 22, 2022

Share This Page