Giáo Trình Hệ Thống Điện Động Cơ (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2013) - Hồ Hữu Chấn, 217 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-22_12-10-10.png
  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ
  1.1. Tổng quát về mạng điện và các hệ thống điện trên ôtô...................................... 7
  1.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện ô tô................................................ 8
  1.2.1. Nhiệt độ làm việc: ............................................................................................ 8
  1.2.2. Sự rung xóc ...................................................................................................... 8
  1.2.3. Điện áp ............................................................................................................. 8
  1.2.4. Độ ẩm............................................................................................................... 8
  1.2.5. Độ bền.............................................................................................................. 8
  1.2.6. Nhiễu điện từ.................................................................................................... 8
  1.3. Nguồn điện trên ôtô .......................................................................................... 8
  1.4. Các loại phụ tải điện trên ôtô ............................................................................ 8
  1.4.1. Phụ tải làm việc liên tục:................................................................................... 9
  1.4.2. Phụ tải làm việc không liên tục: ........................................................................ 9
  1.4.3. Phụ tải làm việc trong khoảng thời gian ngắn: .................................................. 9
  1.5. Các thiết bị bảo vệ và điều khiển trung gian...................................................... 9
  1.6. Ký hiệu và quy ước trong sơ đồ mạch điện ..................................................... 10
  1.6.1. Các ký hiệu trong mạch điện ô tô của Toyota: ................................................ 10
  1.6.2. Các quy ước trong sơ đồ mạch điện của Toyota: (Hình 1.1)............................ 15
  1.6.3. Ký hiệu một số đầu nối (Toyota) (Hình 1.2) ................................................... 17
  1.7. Dây điện và bối dây điện trong hệ thống điện ôtô ........................................... 19
  1.7.1. Ký hiệu màu và ký hiệu số.............................................................................. 19
  1.7.2. Tính toán chọn dây ......................................................................................... 21
  1.8. Hệ thống đa dẫn tín hiệu (multiplexed wiring system) và mạng vùng điều khiển
  1.8.1. Mạng CAN của các ECU................................................................................ 24
  CHƯƠNG 2: ẮC QUY
  2.1. Công dụng, yêu cầu và phân loại .................................................................... 28
  2.1.1. Công dụng: ..................................................................................................... 28
  2.1.2. Yêu cầu: ......................................................................................................... 28
  2.1.3. Phân loại:........................................................................................................ 28
  2.2. Cấu tạo và quá trình điện hóa của ắc quy chì-axit ........................................... 29
  2.2.1. Cấu tạo ắc quy ................................................................................................ 29
  2.2.2. Quá trình điện hóa .......................................................................................... 34
  2.3. Thông số và các đặc tính của ắc quy chì-axit .................................................. 35
  2.3.1. Thông số......................................................................................................... 35
  2.3.2. Đặc tính .......................................................................................................... 38
  2.4. Hiện tượng tự phóng điện (Self-discharge) ..................................................... 44
  2.5. Các phương pháp nạp điện cho ắc quy............................................................ 45
  2.5.1. Nạp bằng dòng điện không đổi: ...................................................................... 45
  2.5.2. Phương pháp nạp bằng hiệu điện thế không đổi .............................................. 47
  2.5.3. Phương pháp nạp hỗn hợp .............................................................................. 48
  2.6. Chọn và bố trí ắc quy...................................................................................... 48
  2.7. Các loại ắc quy khác ....................................................................................... 48
  2.7.1. ắc quy sắt – niken ........................................................................................... 48
  2.7.2. Ắc quy Cađimi – Niken .................................................................................. 49
  2.7.3. Ắc quy Bạc - Kẽm .......................................................................................... 49
  2.7.4. Pin nhiên liệu (fuel cell).................................................................................. 49
  CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
  3.1. Công dụng và yêu cầu..................................................................................... 52
  3.1.1. Công dụng ...................................................................................................... 52
  3.2. Các thông số cơ bản, sơ đồ cung cấp điện....................................................... 53
  3.2.1. Các thông số cơ bản........................................................................................ 53
  3.3. Các chế độ làm việc giữa ắc quy – máy phát điện và sự phân bố tải................ 55
  3.4. Máy phát điện................................................................................................. 57
  3.4.1. Phân loại......................................................................................................... 57
  3.4.3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều.......................................... 62
  3.4.4. Đặc tính máy phát điện xoay chiều kích thích bằng điện từ............................. 71
  3.5. Bộ điều chỉnh điện áp ..................................................................................... 75
  3.5.1. Công dụng ...................................................................................................... 75
  3.5.2. Yêu cầu .......................................................................................................... 75
  3.5.3. Phân loại......................................................................................................... 75
  3.5.4. Cơ sở lý thuyết và phương pháp điều chỉnh điện áp ........................................ 76
  3.5.5. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ điều chỉnh điện áp ............................... 79
  3.6. Sơ đồ hệ thống nạp điện thực tế trên ô tô Toyota: ........................................... 96
  CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG ĐIỆN
  4.1. Công dụng, yêu cầu và phân loại .................................................................... 98
  4.1.1. Công dụng ...................................................................................................... 98
  4.1.2. Yêu cầu .......................................................................................................... 98
  4.1.3. Phân loại....................................................................................................... 100
  4.2. Động cơ điện một chiều:............................................................................... 100
  4.2.1. Nguyên lý hoạt động..................................................................................... 100
  4.2.2. Phân loại động cơ điện một chiều, sơ đồ đấu dây và đặc tính tốc độ-mô men 102
  4.3. Cấu tạo máy khởi động điện ......................................................................... 104
  4.3.1. Mô tơ máy khởi động ................................................................................... 105
  4.3.2. Rơ le gài khớp và công tắc từ ....................................................................... 107
  4.3.3. Cơ cấu truyền động và ly hợp một chiều....................................................... 109
  4.3.4. Điều khiển máy khởi động:........................................................................... 111
  4.3.5. Đặc tính máy khởi động điện ........................................................................ 111
  4.3.6. Cấu tạo, hoạt động của một vài loại máy khởi động điện .............................. 117
  4.4. Một số bộ phận đặc biệt trong hệ thống khởi động ô tô:................................ 133
  4.5. Hệ thống hỗ trợ khởi động cho động cơ diesel .............................................. 137
  4.5.1. Công dụng và phân loại ................................................................................ 137
  4.5.2. Hệ thống xông nóng buồng đốt ..................................................................... 137
  4.5.3. Hệ thống xông nóng khí nạp ......................................................................... 141
  4.6. Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động trên ô tô: ............................................. 144
  4.6.1. Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động trên ô tô Toyota .................................. 144
  4.6.2. Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động trên ô tô Ford Focus 1.8L.................... 146
  CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA
  5.1. Công dụng, yêu cầu và phân loại .................................................................. 148
  5.1.1. Công dụng .................................................................................................... 148
  5.1.2. Yêu cầu ........................................................................................................ 148
  5.1.3. Phân loại....................................................................................................... 148
  5.2. Lý thuyết đánh lửa cho động cơ xăng ........................................................... 149
  5.2.1. Các thông số chủ yếu của hệ thống đánh lửa................................................. 149
  5.2.2. Lý thuyết đánh lửa ........................................................................................ 154
  5.3. Hệ thống đánh lửa thường............................................................................. 162
  5.3.1. Sơ đồ, nguyên lý hoạt động........................................................................... 162
  5.3.2. Cấu tạo các bộ phận trong hệ thống đánh lửa ................................................ 163
  5.3.3. Đặc tính hệ thống đánh lửa thường và những yếu tố ảnh hưởng.................... 173
  5.3.4. Các biện pháp cải thiện đặc tính hệ thống đánh lửa thường........................... 176
  5.4. Hệ thống đánh lửa bán dẫn có vít điều khiển................................................. 179
  5.4.1. Sơ đồ nguyên lý............................................................................................ 179
  5.4.2. Hệ thống đánh lửa của hãng Motorola .......................................................... 180
  5.4.3. Hệ thống đánh lửa TK 102............................................................................ 181
  5.5. Hệ thống đánh lửa bán dẫn không có vít điều khiển ...................................... 182
  5.5.1. Các cảm biến đánh lửa.................................................................................. 182
  5.5.2. Hệ thống đánh lửa bán dẫn cảm biến điện từ loại nam châm đứng yên ......... 190
  5.5.3. Hệ thống đánh lửa bán dẫn cảm biến điện từ loại nam châm quay ................ 191
  5.5.4. Hệ thống đánh lửa bán dẫn cảm biến sử dụng cảm biến Hall ........................ 192
  5.5.5. Hệ thống đánh lửa bán dẫn cảm biến sử dụng cảm biến quang...................... 194
  5.5.6. Hiệu chỉnh góc ngậm điện trong hệ thống đánh lửa ...................................... 194
  5.6. Hệ thống đánh lửa điện dung (CDI – Capacitor Discharged Ignition) ........... 199
  5.6.1. Sơ đồ nguyên lý làm việc.............................................................................. 199
  5.6.2. Sơ đồ thực tế................................................................................................. 200
  5.6.3. Ưu nhược điểm của hệ thống đánh lửa CDI .................................................. 202
  5.7. Hệ thống đánh lửa lập trình có bộ chia điện .................................................. 203
  5.8. Hệ thống đánh lửa lập trình không có bộ chia điện ....................................... 204
  5.8.1. Ưu điểm ....................................................................................................... 204
  5.8.2. Loại sử dụng mỗi bô bin cho từng cặp bu gi (DLI-Distributorless Ignition) .. 204
  5.8.3. Loại sử dụng mỗi bô bin cho một bu gi (DIS-Direct Ignition System) .......... 206
  CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUẠT LÀM MÁT
  6.1. Công dụng và phân loại ................................................................................ 208
  6.1.1. Công dụng .................................................................................................... 208
  6.1.2. Phân loại....................................................................................................... 209
  6.2. Mô tơ quạt làm mát ...................................................................................... 209
  6.3. Điều khiển làm mát độc lập .......................................................................... 211
  6.3.1. Hệ thống điều khiển quạt làm mát bằng công tắc nhiệt thường đóng
  6.3.2. Hệ thống điều khiển quạt làm mát bằng công tắc nhiệt thường mở ............... 212
  6.3.3. Hệ thống điều khiển quạt làm mát kết hợp với hệ thống điều hòa nhiệt độ.... 212
  6.4. Điều khiển làm mát thông qua hộp điều khiển .............................................. 214
  6.4.1. Hệ thống điều khiển quạt làm mát với hộp điều khiển độc lập ...................... 214
  6.4.2. Hệ thống điều khiển quạt làm mát qua ECU động cơ.................................... 215
  • Giáo Trình Hệ Thống Điện Động Cơ
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2013
  • Hồ Hữu Chấn
  • 217 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/214CC5A50489FBC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 22, 2021

Share This Page