Giáo Trình Hệ Thống Hồ Sơ Địa Chính (NXB Quy Nhơn 2009) - Nguyễn Trọng Đợi, 110 Trang

Discussion in 'Trắc Địa-Bản Đồ' started by nhandang123, Jul 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Quản lý nhà nước đỏi với đát đai là tons hợp các hoạt động của cơ quan Nhà nước về đắt đai. Đó là các hoạt động tron2 việc nắm và quân lý tình hình sứ dim2 đắt đai. trong việc phán bồ đắt đai vào các mục đích sử dụii2 đầt theo chủ tnrơn2 của Nhà nước, tron2 việc kiểm tra. 2Ìám sát quá trình sử dims đất đai. Do đó. CÒ112 tác “Đăng ký' quyến sứ dụng đắt, ỉập và quàn ìý hổ sơ địa chính, cap giãV chímg nhận quyến sử dụng đất" được xem là một trong nhừn2 nội dưng quàn lý nhà nước vẻ đầt đai quan trọn2 nhất ỡ bắt kỳ thời điểm nào.
  Hệ thốn2 hồ sơ địa chỉnh là môn học chuyên nsành bắt buộc troii2 chương trình đào tạo Cứ nhân klioa học ngành Địa chính ỡ trường Đại học Quy Nhơn. Đáy là một môn học đón2 vai trò quan trọng troii2 kliối các môn học về khoa học địa chỉnh, có ý nghĩa rắt lớn và được ứii2 dims ỡ hấu hết các cơ quan có chức năng quân lý nhà nước về đắt đai.
  Hệ thốns hồ sơ địa chính là môn học cims cấp những kiên thức về hệ thốii2 hồ sơ địa chính tron2 hệ thống quán lý nhà nước về đắt đai. quy trình đăn2 ký đắt đai ban đầu. các thủ tực cập nhặt hồ sơ địa chỉnh, vai trò của 2Ĩắy chứng nhận quyển sử dụng đất. Sau khi học xong, người học sè có kha năng chi đạo thực hiện việc đăng ký đắt đai và cấp giấy chửng nhận quyền sứ dụng đắt ờ các địa phương và tồ chức hệ thống cặp nliâî bien đỏng đất đai.
  • Giáo Trình Hệ Thống Hồ Sơ Địa Chính
  • NXB Quy Nhơn 2009
  • Nguyễn Trọng Đợi
  • 110 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://nitroflare.com/view/45A83D20B1C5211
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2019

Share This Page