Giáo Trình Hóa Học Hữu Cơ (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2015) - Trần Thanh Thảo, 247 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-24_11-29-0.png
  Hóa hữu cơ là ngành học chuyên nghiên cứu các hợp chất của carbon. Các nguyên tử carbon có thể hình thành liên kết với các nguyên tử của các nguyên tố khác và đặc biệt còn có khả năng liên kết đƣợc với nhau, hình thành hàng triệu hợp chất hữu cơ khác nhau có cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp. Các hợp chất hữu cơ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và trong đời sống nhân loại. Việc nghiên cứu tìm ra các phƣơng pháp xây dựng nên phân tử phức tạp với tính chất mong muốn từ những phân tử đơn giản là hết sức cần thiết Giáo trình HÓA HỮU CƠ đƣợc các cán bộ giảng dạy của Khoa Công nghệ Thực phẩm biên soạn dựa trên đề cƣơng môn học Hóa hữu cơ của Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Đây là giáo trình Hóa hữu cơ dành riêng cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm đƣợc chia thành 12 chƣơng trong đó:
  Chƣơng 1 cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ, ảnh hƣởng của thành phần và cấu tạo đến sự phân bố mật độ điện tử của các nguyên tử trong phân tử, đến cơ chế cũng nhƣ khả năng phản ứng và tính chất lý hóa của hợp chất hữu cơ. Chƣơng 2, 3, 4, 5, 6, 7 cung cấp những kiến thức cơ bản về hóa học của các nhóm định chức chính trong Hóa hữu cơ, các phƣơng pháp tổng hợp chủ yếu đƣợc sử dụng và tính chất lý hóa quan trọng của các hợp chất hữu cơ. Trong đó, chƣơng 6 và chƣơng 7 cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm những tính chất vật lý cũng nhƣ những biến đổi hóa học ảnh hƣởng đến chất lƣợng của thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản. Ngoài ra chƣơng 8, 9, 10, 11, 12, 13 giúp sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực hành để rèn luyện kỹ năng phân tích định tính các nhóm định chức chính và thực hiện điều chế đƣợc một số hợp chất trong Hóa hữu cơ. Qua đó, sinh viên kiểm chứng đƣợc những tính chất hóa học điển hình nhất của các hợp chất hữu cơ. Đồng thời rèn luyện đƣợc tác phong làm việc khoa học, thận trọng, chính xác, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp khi ra trƣờng.
  • Giáo Trình Hóa Học Hữu Cơ
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2015
  • Trần Thanh Thảo, Lê Trí Ân
  • 247 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/E3A024BD7693F51
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 24, 2021

Share This Page