Giáo Trình Hóa Học Lượng Tử Cơ Sở Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999) - Lâm Ngọc Thiềm, 163 Trang

Discussion in 'Hóa Học' started by admin, Sep 21, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngày nay hóa học lượng tủ ngày càng chứng tồ là m ột lý thuyét không th ể thiếu được trong mọi lỉnh vực hóa học, Hóa họelượng tử khùng chỉ giải thích đ úng đắn các quy luật hóa học đãđược tích lũy từ lâu, lầm sáng tỏ n h iiu cơ ché phản ứng hóa họcmà còn tiên đoán hưởng giải quyết các vẩn dè hóa học phức tạpịgiúp cho các quá trình thực nghiệm m ột hướng di dứng và hiệuquả. Néu trước dãy người ta quan niệm hỏa học lượng tử chỉ làm ột phương pháp trang trí xa vời thực té thì ngày nay nó dã trôthành người bạn dòng hành trong hàu hét cảc quả trình thụcnghiệm hóa học. N hững năm gàn đâyy nhát lầ từ những năm đ&uthập kỷ cuối cũng của th ế kỷ 20, với sự phát triển nhanh cùa tinhọc đả làm cho khả năng ứng dụng của hóa học lượng tử trỏ nênp h ổ cập vầ trỏ thành phương phảp ứng dụng hữu hiệu: nhiầu phầnmầm liên quan đến lý thuyết hóa học lượng tử đâ được xây dựnguà p h ổ biến rộng răi làm cho hóa hoc lượng từ cỏ sức cuốn hútngày càng tăng. Do tín h khoa học và thực tiẻn cao của phươngpháp hỏa học lượng tử, chủng tôi biên soạn cuốn "Hóa học lượngtử cơ sở" nhàm cung cáp những kiến thức cơ sỏ m ột cách hệ thốngvà ứng dụng của nó vào hóa học. Cuốn sách này có thể sử dụnglàm tài liệu giảng dạy, nghiên cửu cho cảc cán bộ giảm g dạy đạihọc, cao đảng, cán bộ nghiên cứu, các giảo viên p h ổ thông,
  • Giáo Trình Hóa Học Lượng Tử Cơ Sở Tập 1
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999
  • Lâm Ngọc Thiềm, Phan Quang Thái
  • 163 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40971
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page