Giáo Trình Hóa Hữu Cơ (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Phan Thanh Nam Sơn, 620 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Oct 11, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Hóa Hữu Cơ
  NXB Đại Học Quốc Gia 2011
  Phan Thanh Nam Sơn, Trần Thị Việt Hoa
  620 Trang
  Phần 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ 9
  Chương 1 ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ 11
  1.1 Giới thiệu chung 11
  1.2 Các công thức biểu diễn cấu trúc 13
  1.3 Quy tắc Cahn-Ingold-Prelog 16
  1.4 Đồng phân hình học 18
  1.5 Đồng phân quang học 27
  1.6 Cấu dạng của một số hợp chất thường gặp 54
  Chương 2 CÁC LOẠI HIỆU ỨNG TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 65
  2.1 Giới thiệu chung 65
  2.2 Hiệu ứng cảm ứng 66
  2.3 Hiệu ứng liên hợp 70
  2.4 Hiệu ứng siêu liên hợp 79
  2.5 Hiệu ứng không gian và hiệu ứng ortho 81
  2.6 Ảnh hưởng của các hiệu ứng lên tính acid-base 85
  2.7 Ảnh hưởng của các hiệu ứng lên độ bền của carbocation, carbanion và gốc
  tự do 105
  Chương 3 PHẢN ỨNG HỮU CƠ VÀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG 112
  3.1 Giới thiệu chung 112
  3.2 Phân loại phản ứng hữu cơ 113
  3.3 Giới thiệu về các phương pháp xác định cơ chế phản ứng 119
  3.4 Cơ chế tổng quát của các phản ứng hữu cơ thường gặp 124
  3.5 Ảnh hưởng của các hiệu ứng lên khả năng phản ứng 139
  Phần 2 CÁC NHÓM ĐỊNH CHỨC CHÍNH 145
  Chương 4 CÁC HỢP CHẤT ALKANE 147
  4.1 Cấu tạo chung 147
  4.2 Danh pháp IUPAC 149
  4.3 Các phương pháp điều chế 153
  4.4 Tính chất vật lý 158
  4.5 Tính chất hóa học 160
  4.6 Một số ứng dụng của alkane 177
  Chương 5 CÁC HỢP CHẤT ALKENE 179
  5.1 Cấu tạo chung 179
  5.2 Danh pháp 180
  5.3 Các phương pháp điều chế 182
  5.4 Tính chất vật lý 186
  5.5 Tính chất hóa học 187
  Chương 6 CÁC HỢP CHẤT ALKADIENE 228
  6.1 Cấu tạo chung 228
  6.2 Danh pháp 232
  6.3 Các phương pháp điều chế 233
  6.4 Tính chất vật lý 235
  6.5 Tính chất hóa học 236
  6.6 Giới thiệu về các hợp chất allene 250
  Chương 7 CÁC HỢP CHẤT ALKYNE 252
  7.1 Cấu tạo chung 252
  7.2 Danh pháp 253
  7.3 Các phương pháp điều chế 255
  7.4 Tính chất vật lý 257
  7.5 Tính chất hóa học 258
  Chương 8 CÁC HỢP CHẤT HYDROCARBON THƠM 272
  8.1 Cấu tạo của benzene 272
  8.2 Tính thơm - quy tắc HKEL 275
  8.3 Danh pháp 278
  8.4 Các phương pháp điều chế 282
  8.5 Tính chất vật lý 284
  8.6 Tính chất hóa học 287
  8.7 Một số ứng dụng của hợp chất hydrocarbon thơm 325
  Chương 9 CÁC DẪN XUẤT HALOGEN VÀ HỢP CHẤT CƠ MAGNESIUM 326
  9.1 Cấu tạo chung 326
  9.2 Danh pháp 327
  9.3 Các phương pháp điều chế 329
  9.4 Tính chất vật lý 336
  9.5 Tính chất hóa học 337
  9.6 Hợp chất cơ magnesium (Grignard) 366
  9.7 Một số ứng dụng của các dẫn xuất halogen 376
  Chương 10 CÁC HỢP CHẤT ALCOHOL VÀ PHENOL 378
  A CÁC HỢP CHẤT RƯỢU 378
  10.1 Cấu tạo chung 378
  10.2 Danh pháp 379
  10.3 Các phương pháp điều chế 381
  10.4 Tính chất vật lý 390
  10.5 Tính chất hóa học 391
  10.6 Một số ứng dụng của alcohol 410
  B CÁC HỢP CHẤT PHENOL 412
  10.7 Cấu tạo chung 412
  10.8 Danh pháp 313
  10.9 Các phương pháp điều chế 315
  10.10 Tính chất vật lý 418
  10.11 Tính chất hóa học 420
  10.12 Một số ứng dụng của phenol 433
  Chương 11 CÁC HỢP CHẤT CARBONYL 435
  11.1 Cấu tạo chung 435
  11.2 Danh pháp 436
  11.3 Các phương pháp điều chế 439
  11.4 Tính chất vật lý 447
  11.5 Tính chất hóa học 448
  11.6 Một số ứng dụng của hợp chất aldehyde và ketone 478
  Chương 12 CÁC HỢP CHẤT CARBOXYLIC ACID 479
  12.1 Cấu tạo chung 479
  12.2 Danh pháp 480
  12.3 Các phương pháp điều chế 485
  12.4 Tính chất vật lý 492
  12.5 Tính chất hóa học 494
  12.6 Phản ứng của các dẫn xuất từ carboxylic acid 510
  12.7 Một số ứng dụng của carboxylic acid 526
  Chương 13 CÁC HỢP CHẤT AMINE - DIAZONIUM 529
  13.1 Cấu tạo chung 529
  13.2 Danh pháp 531
  13.3 Các phương pháp điều chế 534
  13.4 Tính chất vật lý 540
  13.5 Tính chất hóa học 543
  13.6 Một số ứng dụng của amine 558
  13.7 Các hợp chất diazonium 560
  Chương 14 CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG THƠM NĂM VÀ SÁU CẠNH MỘT DỊ TỐ 571
  14.1 Cấu tạo chung 571
  14.2 Các phương pháp điều chế 576
  14.3 Tính chất vật lý 584
  14.4 Tính chất hóa học của pyrrole, furan và thiophene 585
  14.5 Tính chất hóa học của pyridine 603
  14.6 Một số ứng dụng của hợp chất dị vòng thơm năm và sáu cạnh một dị

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page