Giáo Trình Hóa Phân Tích (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014) - Trần Thanh Thảo, 173 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-24_12-0-25.png
  Giáo trình Hóa Phân tích giảng dạy cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm của trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long gồm 3 phần chính: Phần 1: Cơ sở lý thuyết Hóa Phân tích; Phần 2: Các phƣơng pháp phân tích định lƣợng trong hóa học ; Phần 3: Thực hành phân tích định lƣợng
  Cơ sở lý thuyết Hóa phân tích là học phần nghiên cứu những kiến thức tổng quan nhất, có tính chất cơ sở cho việc phân tích định lƣợng các chất bao gồm các cân bằng có thể xảy ra trong dung dịch, việc tính toán các cân bằng đó. Từ kết quả tính toán cân bằng ion cho phép ngƣời làm phân tích có thể dự đoán đƣợc các hiện tƣợng có thể xảy ra hoặc giải thích các hiện tƣợng thực tế. Học phần 2 và 3 giúp sinh viên có đƣợc những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành phân tích định lƣợng để áp dụng trong thực tế pha chế các dung dịch chuẩn, thực hiện các phép chuẩn độ thể tích, định lƣợng theo phƣơng pháp khối lƣợng thƣờng gặp và tính đƣợc kết quả của phép phân tích. Đồng thời qua đó rèn luyện đƣợc tác phong làm việc khoa học, thận trọng, chính xác, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp khi ra trƣờng. Thêm vào đó, trong mỗi chƣơng không những có nhiều ví dụ có lời giải rõ ràng để minh họa lý thuyết mà còn có những bài tập minh họa kiến thức cơ bản nhƣng ít nhiều đã mang tính vận dụng.
  • Giáo Trình Hóa Phân Tích
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014
  • Trần Thanh Thảo
  • 173 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/62ED2D6697C4AE4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 24, 2021

Share This Page