Giáo Trình Hoạt Động Sống Và Tiên Hóa Các Hệ Cơ Quan Động Vật - Thái Trần Bái

Discussion in 'Y Khoa Học' started by nhandang123, Feb 8, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Hoạt động sống và tiên hóa của các hệ cơ quan động vật là một trong 2 nội dung cơ bản của Giải phẫu so sánh Động vật, bao quát hơn (trong phạm vi toàn giới Động vật) và do đó hoàn chỉnh hơn giáo trình Giải phẫu so sánh Động vật không xương sóng mà tác giả đã giảng dạy nhiều năm cho đào tạo Sau đại học. Giới Động vật gồm khoáng 40 ngành có dại diện hiện sống, kế cá các ngành lớn có hàng vạn đến trên dưới một triệu loài (ngành Chân khớp) và các ngành bé mà số loài trong mỗi ngành chí có hàng chục hoặc hàng trăm. Cho dù lớn hoặc bé. mói ngành dộng vật đều dác trưng bằng một sơ đố câu trúc riêng của cơ thể. Do đó, xét giãi phẫu so sánh động vật.
  • Giáo Trình Hoạt Động Sống Và Tiên Hóa Các Hệ Cơ Quan Động Vật
  • NXB Giáo Dục 2012
  • Thái Trần Bái
  • 379 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...a-tien-hoa-cac-he-co-quan-dong-vat-18239.html
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 23, 2021

Share This Page