Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Mạng Internet Và Intranet - Hoàng Lê Minh, 146 Trang

Discussion in 'Quản Trị Mạng' started by quanh.bv, Apr 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Có nhiều cách định nghĩa nhưng thực chất Intranet là một mạng nội bộ để các nhân viên trong một công ty hay một tổ chức xây dựng và chia sẻ thông tin chứa trên các cơ sở dữ liệu riêng theo phương pháp của World Wide Web của Internet, có nghĩa là sử dụng ngôn ngữ phát triển siêu văn bản - HTML (HyperText Markup Language), giao thức truyền siêu văn bản HTTP và giao thức TCP/IP.
  Tính chất rất quan trọng của Intranet là phải có kế hoạch để bảo vệ thông tin nội bộ, không cho phép những người không được phép truy nhập cơ sở dữ liệu của mình. Có nhiều cách ngăn chặn như dùng mật khẩu, các biện pháp mã hoá hay bức tường lửa (nhưng bức tường lửa rất khó ngăn chặn "người nhà"). Một biện pháp bảo vệ hữu hiệu truyền thống là chính sách và hệ thống quyết định cho ai được vào lĩnh vực dữ liệu nào.
  • Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Mạng Internet Và Intranet
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2003
  • Hoàng Lê Minh
  • 146 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/...su-dung-mang-internet-va-intranet-204819.html
   
  Last edited by a moderator: Jun 3, 2018

Share This Page