Giáo Trình Kế Toán Doanh Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 1996) - Nguyễn Thị Minh Thọ, 192 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Jul 21, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Kế Toán Doanh Nghiệp
  NXB Nông Nghiệp 1996
  Nguyễn Thị Minh Thọ
  192 Trang
  Cuốn sách bố cục gon trong 10 chương:
  Chương 1: Kế toán hàng tồn kho
  Chương 2: Kế toán tàu sản cố định và đầu tư dài hạn
  Chương 3: Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm cho người lao động
  Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất
  Chương 5: Kế toán giá thành và hạch toán thành phẩm
  Chương 6: Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  Chương 7: Kế toán các khoản thu nhập khác và xác định kết quả
  Chương 8: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản thanh toán
  Chương 9: Kế toán nguồn vốn
  Chương 10: Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page