Giáo Trình Kế Toán Doanh Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 1996) - Nguyễn Thị Minh Thọ, 192 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Jul 21, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Kế Toán Doanh Nghiệp
  NXB Nông Nghiệp 1996
  Nguyễn Thị Minh Thọ
  192 Trang
  Cuốn sách bố cục gon trong 10 chương:
  Chương 1: Kế toán hàng tồn kho
  Chương 2: Kế toán tàu sản cố định và đầu tư dài hạn
  Chương 3: Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm cho người lao động
  Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất
  Chương 5: Kế toán giá thành và hạch toán thành phẩm
  Chương 6: Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  Chương 7: Kế toán các khoản thu nhập khác và xác định kết quả
  Chương 8: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản thanh toán
  Chương 9: Kế toán nguồn vốn
  Chương 10: Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page